Закон за етажната собственост

Contemporary design living houses. Modern luxury apartments buildings.

На 1 април 2016 г. в Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗУЕС, с който се правят някои сериозни промени в управлението на етажната собственост. Може да намерите актуалния Закон за управление на етажната собственост с последните изменения в раздела „Нормативна база“ на сайта ни.