Услуги на "Домоуправа Профи" ЕООД

Услуги на професионалния домоуправител:

Компетентен консултант по ЗУЕС

Регистрация на етажната собственост

Водене на документация и книга на собствениците по чл. 7 от ЗУЕС

Изготвяне на правилник за вътрешния ред

Заявяване за вписване на обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС

Изпълнение на функцията „касиер“ на етажната собственост

Управление на общите финанси на етажната собственост

Представляване на етажната собственост пред органите на местната власт и други правни субекти

Юридически консултации и съдействие при разрешаване на междусъседски спорове

Създаване и поддържане на фонд „Ремонт и обновяване”

Организиране на общи събрания

Допълнителни услуги при желание от страна на етажната собственост:

Предоставяне на оферти за почистване на общите части

Поддръжка на асансьорната уредба

Предоставяне на оферти за планувани ремонти

Предоставяне на оферти за снегопочистване