Услуги

Услуги на професионалния домоуправител:

 • Компетентен консултант по ЗУЕС
 • Регистрация на етажната собственост
 • Водене на документация и книга на собствениците по чл. 7 от ЗУЕС
 • Изготвяне на правилник за вътрешния ред
 • Представляване на етажната собственост пред органите на местната власт и други правни субекти
 • Заявяване за вписване на обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС
 • Изпълнение на функцията ,,касиер‘‘ на етажната собственост
 • Управление на общите финанси на етажната собственост
 • Организиране на общи събрания
 • Създаване и поддържане на фонд „Ремонт и обновяване”
 • Юридически консултации и съдействие при разрешаване на междусъседски спорове

Допълнителни услуги при желание от страна на етажната собственост:

 • Предоставяне на оферти за почистване на общите части
 • Поддръжка на асансьорната уредба
 • Предоставяне на оферти за планувани ремонти
 • Предоставяне на оферти за снегопочистване