Информация

Промени по Националната програма за енергийна ефективност

Министерски съвет прие изменения в Методическите указания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са в няколко насоки. Дават се повече правомощия на общините по отношение на сградите, които могат да участват.

Подробности в приложения линк.