Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

100% безвъзмездна финансова помощ за допустимите сгради

  

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

 

  • За участие в Програмата е необходимо да се учреди и регистрира сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост от собствениците, притежаващи не по-малко от 67% собственост на идеални части от общите части в сградата.
  • Сдруженията на собствениците се създават единствено и само за целите на получаване на безвъзмездната финансова помощ по програмата.
  • Трябва да има 100% съгласие на собствениците, за да се обнови самата сграда и да се изпълнят необходимите дейности по нея, и да се осигури достъп до всички жилища.
  • Ако няма съгласие на всички собственици, няма да може да се изпълни самото обновяване на сградата.
  • По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“

 

ВАЖНО!

 

  • Неплатените сметки не са пречка за регистрация на Сдружение на собствениците и за участие в Програмата.
  • Сдружението на собствениците няма правомощие да се разпорежда с имуществото на собствениците на жилища в сградата, която  ще кандидатства по Програмата.
  • Остъклените балкони ще бъдат  вписани в цялостната визия на сградата.

 

За повече информация по Програмата, моля, потърсете Вашата община!

 

Одобрените методически указания по Програмата, както и образците към тях са публикувани на интернет страницата на  МРРБ.

 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Важни моменти